Szpyra-Kozłowska, Jolanta. 2019. „Premiera, Premierka Czy Pani Premier? Nowe Nazwy żeńskie I Ograniczenia W Ich Tworzeniu W świetle Badania Ankietowego”. Język Polski 99 (2):22-40. https://doi.org/10.31286/JP.99.2.2.