Przepiórkowski, Adam, Julia Pater, i Maciej Pastwa. 2021. „O Dystrybucji Synonimicznych przyimków I operatorów Adnumeratywnych”. Język Polski, nr 1 (wrzesień):5-21. https://doi.org/10.31286/JP.101.1.1.