Król, Magdalena, Magdalena Derwojedowa, Rafał L. Górski, Włodzimierz Gruszczyński, Krzysztof Opaliński, Patrycja Potoniec, Marcin Woliński, Witold Kieraś, i Maciej Eder. 2019. „Narodowy Korpus Diachroniczny Polszczyzny. Projekt”. Język Polski 99 (1):92-101. https://doi.org/10.31286/JP.99.1.8.