Święcicka, Małgorzata. 2019. „Bułgaria I Bułgar Jako Kategoria Badań językowo-Kulturowych”. Język Polski 99 (1):38-51. https://doi.org/10.31286/JP.99.1.4.