Michalik, Mirosław, Ewa Czaplewska, Anna Solak, i Anna Szkotak. 2019. „Tempo Artykulacji I Tempo mówienia W dwujęzyczności równoczesnej niezrównoważonej (na przykładzie Wypowiedzi Tworzonych Przez Dzieci Flamandzko-polskojęzyczne)”. Język Polski 99 (1):26-37. https://doi.org/10.31286/JP.99.1.3.