Przęczek-Kisielak, Sylwia. 2020. „O czystość Mowy Polskiej? Dyskusje O zapożyczeniach Na łamach «Języka Polskiego» W Latach 1913–1939”. Język Polski, nr 1 (marzec):24-46. https://doi.org/10.31286/JP.100.1.2.