Przęczek-Kisielak, Sylwia. 2023. „Brykała – zasięg Regionalny (krakowski?) I Etymologia”. Język Polski 103 (2):91-109. https://doi.org/10.31286/JP.00174.