Bobrowski, Jakub. 2022. „Nazwy Istot Nadprzyrodzonych We współczesnej Polszczyźnie Ze szczególnym uwzględnieniem Dziedzictwa słowiańskiego (na Materiale Wielkiego słownika języka Polskiego PAN)”. Język Polski 102 (4):93-108. https://doi.org/10.31286/JP.00138.