Szpyra-Kozłowska, Jolanta, i Kateryna Laidler. 2022. „Czy Nazwy żeńskie Typu Architektka, chirurżka I Adiunktka Są Trudne Do wymówienia? Badanie Empiryczne”. Język Polski, wrzesień. https://doi.org/10.31286/JP.00137.