Bańko, Mirosław. 2022. „Konszabelant: Osobliwy Transfer językowy”. Język Polski 102 (4):55-65. https://doi.org/10.31286/JP.00131.