Zawada, Sebastian. 2022. „Koordynacja Leksykalno-Semantyczna W Historii języka Polskiego – wstępne Badania Korpusowe”. Język Polski, kwiecień. https://doi.org/10.31286/JP.00127.