Galewska, Karolina. 2021. „Jak Czasownik Chajzerować Wszedł Do Polszczyzny? O Werbalnych Derywatach Odantroponimicznych I Najnowszych Tendencjach W Zakresie Apelatywizacji Nazw własnych”. Język Polski, nr 4 (grudzień):100-111. https://doi.org/10.31286/JP.101.4.8.