GĘBAL, P. E. Rozwój teorii i praktyki nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w latach 1950–2015. Uwagi na marginesie Glottodydaktyki polonistycznej... W.T. Miodunki. Język Polski, [S. l.], v. 98, n. 2, p. 123–134, 2018. DOI: 10.31286/JP.98.2.8. Disponível em: https://jezyk-polski.pl/index.php/jp/article/view/412. Acesso em: 24 luty. 2024.