Dyszak, A. S. (2021). Rzeczowniki męskoosobowe a rzeczowniki żeńskoosobowe. Glosy do praktyki leksykograficznej. Język Polski, (3), 16–32. https://doi.org/10.31286/JP.101.3.2