Wojciechowska, A. (2012). Wybrane regionalizmy krakowskie w mowie mieszkańców Zawiercia. Język Polski, 92(2), 132–141. https://doi.org/10.31286/JP.92.2.6