Sieradzka-Baziur, B. (2012). O projekcie Słownika pojęciowego języka staropolskiego w kontekście prac dotyczących najdawniejszego słownictwa. Język Polski, 92(2), 81–91. https://doi.org/10.31286/JP.92.2.1