Mańczak, W. (2013). Andrzej Bańkowski, Opuscula linguistica selecta, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 297. Język Polski, 93(4), 310–313. https://doi.org/10.31286/JP.93.4.7