Dermanowski, K. (2014). V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. Polszczyzna w tekstach przekładu. Język Polski, 94(4), 382–383. https://doi.org/10.31286/JP.94.4.14