Miodek, J. (2014). Helena Synowiec, Śląska ojczyzna polszczyzna z perspektywy edukacyjnej. Wybór zagadnień, Sapientia, Katowice 2013, s. 252. Język Polski, 94(2), 171. https://doi.org/10.31286/JP.94.2.9