Szelachowska-Winiarzowa, L. (2014). Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, Inwentarze Rękopisów Biblioteki Narodowej 3, oprac. Jerzy Kaliszuk, Sławomir Szyller, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2012, s. 278. Język Polski, 94(1), 87–89. https://doi.org/10.31286/JP.94.1.12