Mędelska, J. (2014). Alicja Pihan-Kijasowa, Słownictwo z zakresu handlu w prozie Bolesława Prusa (na tle XIX-wiecznej leksyki handlowej). Studia, Wydawnictwo Sorus, Poznań 2012, s. 268. Język Polski, 94(1), 82–85. https://doi.org/10.31286/JP.94.1.10