Zdunkiewicz-Jedynak, D. (2021). Poprawne vs. właściwe użycia języka. Uwagi w kontekście Słownika właściwych użyć języka. Język Polski, (2), 5–16. https://doi.org/10.31286/JP.101.2.1