Bobrowski, J. (2015). Badania nad językiem pisarzy w Polsce po 1989 roku — zarys problematyki. Język Polski, 2015(1-2), 145–153. https://doi.org/10.31286/JP.95.1-2.14