Bobrowski, J. (2023). Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 2022 roku. Język Polski, 103(2), 139–146. https://doi.org/10.31286/JP.00607