Buława, M. (2020). Przekleństwa z komponentem szlag/szlak w języku ogólnopolskim i w gwarach. Język Polski, 68–83. https://doi.org/10.31286/JP.100.4.5