Żmigrodzki, P. (2017). Profesor Maria Malec – historyk języka polskiego. Język Polski, 97(4), 6. https://doi.org/10.31286/JP.97.4.2