Żmigrodzki, P. (2018). VII konferencja z cyklu Glosa do leksykografii: Leksykografia w różnych kontekstach, Warszawa, 24–25 września 2018 roku. Język Polski, 98(4), 116–120. https://doi.org/10.31286/JP.98.4.12