Jasińska, K., Klapper, M., & Kołodziej, D. (2018). Polskie glosy w przekazach XV-wiecznych rozariuszy – koncepcja opracowania materiału źródłowego. Język Polski, 98(4), 82–93. https://doi.org/10.31286/JP.98.4.8