Piotrowski, T. (2018). Nowe słowniki języków zachodniosłowiańskich. Język Polski, 98(3), 130–134. https://doi.org/10.31286/JP.98.3.12