Deptuchowa, E., & Frodyma, M. (2018). Glosowane rozariusze łacińskie jako źródło w badaniach nad średniowieczną polszczyzną. Język Polski, 98(3), 84–96. https://doi.org/10.31286/JP.98.3.7