Bobrowski, J. (2018). Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 2017 r. (wersja skrócona). Język Polski, 98(2), 139–146. https://doi.org/10.31286/JP.98.2.10