Sękowska, E. (2018). Bilingwizm polsko-obcy dziś. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków, monografia zbiorowa pod red. R. Dębskiego i W.T. Miodunki. Język Polski, 98(2), 135–138. https://doi.org/10.31286/JP.98.2.9