Gębal, P. E. (2018). Rozwój teorii i praktyki nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w latach 1950–2015. Uwagi na marginesie Glottodydaktyki polonistycznej. W.T. Miodunki. Język Polski, 98(2), 123–134. https://doi.org/10.31286/JP.98.2.8