Stasieczek-Górna, M. (2018). Badania szyku wyrazów w językoznawstwie i glottodydaktyce polonistycznej. Język Polski, 98(2), 96–104. https://doi.org/10.31286/JP.98.2.6