Prizel-Kania, A. (2018). Wpływ badań tekstów mówionych na dobór materiałów do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego – bilans dziesięciolecia. Język Polski, 98(2), 81–95. https://doi.org/10.31286/JP.98.2.5