Banach, M. (2018). Rozumienie tekstu pisanego przez zdających egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. Język Polski, 98(2), 61–80. https://doi.org/10.31286/JP.98.2.4