Seretny, A. (2018). Badania leksykalne w (glotto)dydaktyce polonistycznej. Język Polski, 98(2), 42–60. https://doi.org/10.31286/JP.98.2.3