Rutkiewicz-Hanczewska, M. (2019). Określenia dni tygodnia w nazwach miejscowych Polski: historia, pochodzenie, zmiany. Język Polski, 99(4), 16–29. https://doi.org/10.31286/JP.99.4.2