Czerepowicka, M. (2019). Michał Woźniak, Jak znaleźć igłę w stogu siana? Automatyczna ekstrakcja wielosegmentowych jednostek leksykalnych z tekstu polskiego. Język Polski, 99(3), 136–140. https://doi.org/10.31286/JP.99.3.14