Szpyra-Kozłowska, J. (2019). Premiera, premierka czy pani premier? Nowe nazwy żeńskie i ograniczenia w ich tworzeniu w świetle badania ankietowego. Język Polski, 99(2), 22–40. https://doi.org/10.31286/JP.99.2.2