Przepiórkowski, A., Pater, J., & Pastwa, M. (2021). O dystrybucji synonimicznych przyimków i operatorów adnumeratywnych. Język Polski, (1), 5–21. https://doi.org/10.31286/JP.101.1.1