Żmigrodzki, P. (2019). Prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa (7 I 1936 – 11 XII 2018). Język Polski, 99(1), 102–106. https://doi.org/10.31286/JP.99.1.9