Król, M., Derwojedowa, M., Górski, R. L., Gruszczyński, W., Opaliński, K., Potoniec, P., Woliński, M., Kieraś, W., & Eder, M. (2019). Narodowy Korpus Diachroniczny Polszczyzny. Projekt. Język Polski, 99(1), 92–101. https://doi.org/10.31286/JP.99.1.8