Kielak, O. (2019). „Bydło tej nocy mówiło między sobą ludzkiem językiem i w polskiej mowie”. Głosy zwierząt domowych w polszczyźnie potocznej i ludowej. Język Polski, 99(1), 66–80. https://doi.org/10.31286/JP.99.1.6