Michalik, M., Czaplewska, E., Solak, A., & Szkotak, A. (2019). Tempo artykulacji i tempo mówienia w dwujęzyczności równoczesnej niezrównoważonej (na przykładzie wypowiedzi tworzonych przez dzieci flamandzko-polskojęzyczne). Język Polski, 99(1), 26–37. https://doi.org/10.31286/JP.99.1.3