Jarosz, B. (2020). Język zawodowy polskich dziennikarzy jako problem badawczy. Uwagi wstępne. Język Polski, (1), 122–133. https://doi.org/10.31286/JP.100.1.9