Szerszunowicz, J. (2020). Parametry opisu realizacji modelu frazeologicznego na przykładzie związków utworzonych według schematu ANIOŁ nie NNOM PERS. Język Polski, (1), 92–106. https://doi.org/10.31286/JP.100.1.7