Puda-Blokesz, M. (2020). Odwołania mitologiczne w polskiej chrematonimii funeralnej – rekonesans. Język Polski, (1), 78–91. https://doi.org/10.31286/JP.100.1.6