Labijak, A. (2020). Językowe aspekty zawierania umów, czyli o swobodzie kontraktowania w świetle teorii językoznawczych. Język Polski, (1), 68–77. https://doi.org/10.31286/JP.100.1.5