Wołk, M. (2020). Polisemia czy pozory polisemii? Między znaczeniem a użyciem wyrażenia. Język Polski, (1), 57–67. https://doi.org/10.31286/JP.100.1.4